Kortlekar, kloningar och ninjas: 500 ord SAST Q3

SAST Q3 bjöd på en hel del intressanta föreläsningar kring test. Att tro att man bara kan sätta igång och testa är ganska naivt då det är så mycket kring testning som försvårar arbetet. Bädda för test var temat för konferensen och dagens föreläsare talade om hur man kunde förbättra förutsättningarna för ett gott testarbete.Läs mer…

Vet du vad du tycker om ISO 29119?

David Högberg diskuterar kritiken som blossat upp kring ISO 29119, och uppmanar oss alla att skaffa oss ett informerat förhållningssätt till den nya standarden för mjukvarutestning.Läs Mer…

The Quality Dilemma – How poor quality arises and what we testers can do about it

Nicholas Hjelmberg diskuterar s.k. kvalitetsfällor, hur dålig kvalitet uppstår och vad vi som testare kan göra åt det i form av “testarens tio budord”Läs Mer…