Test, är det bara en aktivitet ?

Johan Nord beskriver hur man genom att tillämpa “Test Entry Criteria” kan förbättra balansen mellan tid, kost och kvalitet i projekt.Läs mer…

Säkerhetstesting

Thomas Klevmar belyser vikten av adekvat säkerhetstestning i efterdyningarna av heartbleed, och diskuterar säkerhetstestarens systematiska tillvägagångssätt, verktyg och processer.Läs Mer…

Differences between Software Testing and Game Testing

Johan Hoberg analyserar skillnaderna mellan konventionell mjukvarutestning och speltestningLäs Mer…