Den praktiska verkligheten möter den teoretiska modellen

Inspirerad av Alan Pages nya bok, reflekterar Johan Hoberg kring testability och hur teorin i artiklar och böcker ibland skiljer sig från den praktiska verkligheten, lite beroende på i vilken organisation man jobbar i. Läs mer…

Energiomvandling – en av testarens viktigaste egenskaper.

Tomas Klevmar skriver om hur man kan följa Dalai Lamas devis och dra lärdomar från till synes hopplösa situationer. Omvandla den negativa energin till något konstruktivt.Läs Mer…

Twitter flödet från TZ14

En sökning över twitterflödet från TZ14.Läs Mer…