The Quality Dilemma – How poor quality arises and what we testers can do about it

Nicholas Hjelmberg diskuterar s.k. kvalitetsfällor, hur dålig kvalitet uppstår och vad vi som testare kan göra åt det i form av “testarens tio budord”Läs mer…

Fyra saker om gör dig mer framgångsrik

Linda Hoff vill får oss att reflektera över alla karriär-krav och vägarna vi väljer för att ständigt utvecklas. Kanske kan vi filtrera inflödet av ny information och samtidigt nå våra mål och känna oss tillfreds med tillvaron.Läs Mer…

Test, är det bara en aktivitet ?

Johan Nord beskriver hur man genom att tillämpa “Test Entry Criteria” kan förbättra balansen mellan tid, kost och kvalitet i projekt.Läs Mer…