Fyra saker om gör dig mer framgångsrik

Linda Hoff vill får oss att reflektera över alla karriär-krav och vägarna vi väljer för att ständigt utvecklas. Kanske kan vi filtrera inflödet av ny information och samtidigt nå våra mål och känna oss tillfreds med tillvaron.Läs mer…

Test, är det bara en aktivitet ?

Johan Nord beskriver hur man genom att tillämpa “Test Entry Criteria” kan förbättra balansen mellan tid, kost och kvalitet i projekt.Läs Mer…

Säkerhetstesting

Thomas Klevmar belyser vikten av adekvat säkerhetstestning i efterdyningarna av heartbleed, och diskuterar säkerhetstestarens systematiska tillvägagångssätt, verktyg och processer.Läs Mer…