Creating a generic test strategy for a non-homogenous organisation

Introduction This paper is less a guide to writing a test strategy and more a drive along the country lanes I followed as I tried to solve the problem of how to write a generic test strategy for a non-homogenous organisation. I work for a medium sized IT company where we deliver both products andLäs mer…

Nomering TestZonens stora pris 2015

Det är dags att nominera till TestZonens stora pris 2015. Nomeringsperioden är fram tills 31/1 2015. Under februari månad kommer vi sedan ha omröstning till priset med de nominerade. Nominera en person som har gjort något bra för Test Sverige. Personen ifråga skall vara verksam i Sverige. Ge gärna en motivering varför du just nominerarLäs Mer…

2 personer + 2 timmar => 15 buggar

Linda Hoff tipsar om hur man kan genomföra riktigt fokuserade testsessioner under kortare tidsperioder där administration och planering ska vara ett minimum. Buggrapporter kan räcka som dokumentationer när själva testningen är gjord.Läs Mer…

Kortlekar, kloningar och ninjas: 500 ord SAST Q3

SAST Q3 bjöd på en hel del intressanta föreläsningar kring test. Att tro att man bara kan sätta igång och testa är ganska naivt då det är så mycket kring testning som försvårar arbetet. Bädda för test var temat för konferensen och dagens föreläsare talade om hur man kunde förbättra förutsättningarna för ett gott testarbete.Läs mer…

The Quality Dilemma – How poor quality arises and what we testers can do about it

Nicholas Hjelmberg diskuterar s.k. kvalitetsfällor, hur dålig kvalitet uppstår och vad vi som testare kan göra åt det i form av “testarens tio budord”Läs mer…

Fyra saker om gör dig mer framgångsrik

Linda Hoff vill får oss att reflektera över alla karriär-krav och vägarna vi väljer för att ständigt utvecklas. Kanske kan vi filtrera inflödet av ny information och samtidigt nå våra mål och känna oss tillfreds med tillvaron.Läs mer…