Vet du vad du tycker om ISO 29119?

Testzonens läsare kanske minns att Magnus C. Ohlsson publicerade en artikel förra året som hette En inrutad vardag eller nya möjligheter? I den berättade han om arbetet med att ta fram den nya standarden för mjukvarutestning ISO/IEC/IEEE 29119 och vad den standarden kan komma att innebära för alla som arbetar med test.

Artikeln satte igång en lång diskussion i kommentarsfältet och det blev tydligt att det finns ett motstånd mot standarden, både mot dess syfte och mot dess innehåll.

Detta motstånd aktualiserades på nytt under årets CAST-konferens när en testare vid namn James Christie höll ett anförande med titeln Standards – promoting quality or restricting competition?”. Som ett resultat av de diskussioner som uppstod efteråt formades ett organiserat motstånd och en namninsamling mot ISO 29119.

Kritiken mot standarden kan delas in i följande frågeställningar:

  1. Vad är syftet med denna standard?
  2. Blir testningen bättre om man följer standarden?
  3. Kan testning standardiseras överhuvudtaget?

1.  Förespråkarna av standarden menar att den ger vilken organisation som helst ett internationellt erkänt och högkvalitativt angreppssätt vad gäller test. Kritikerna menar att standarden inte reflekterar de olika sätt att testa som testare runt om i världen funnit användbara och att huvudsyftet med standarden är att skapa en marknad för konsultationstjänster och certifieringar. Cem Kaner skriver i sin blogg att standarder som rör mjukvaruutveckling i huvudsak är politiska instrument som skapas för att tjäna en relativt lite grupps intressen.

2. Standarden påbörjades i maj 2007 och tre av fem delar har än så länge publicerats. Standardens förespråkare menar som sagt att dess implementation höjer kvaliteten på testningen var den än utförs. Detta påstående ifrågasätts eftersom det inte tycks finnas några dokumenterade fall där standarden faktiskt har använts med framgång i riktiga projekt. Många menar att all dokumentation gör att det blir mindre testning gjort och att standarden saknar den flexibilitet som testningsverkligheten oftast kräver. Testning blir dyrare helt enkelt.

3. Ett standardiserat ramverk för test som dikterar processer och dokumentation riskerar att hämma testyrkets utveckling och mognad. Det rimmar också illa med det agila tänket och det agila manifestet. Om standarden blir den ledstång som alla testare förväntas hålla i så kommer test knappast längre kunna vara en kreativ syssla som kräver lärande och nyfikenhet. Testning glider mot ett lågstatusyrke som vem som helst kan utföra. Risken är att yrkesskickligheten blir begraven i pappersexcercisen.

På hemsidan för International Society for Software Testing finns länkar till sådant som rör motståndet mot ISO 29119. Tyvärr så är det inte lätt att hitta information och argumentation från förespråkarna av standarden. Se dock till att informera dig och ta ställning innan någon annan gör det åt dig!

 

 

About David Högberg