Att arbeta med test av ledningssystem

9Land BMS (Battle Management System) är ett taktiskt ledningssystem från Saab som utnyttjar den fulla potentialen hos insatsstyrkorna genom att öka medvetenheten i alla enheter, vid alla tillfällen. Ledningssystemet är byggt i nära samarbete med försvarsmakten. Det kraftfulla systemet ger ett snabbt informationsutbyte som integrerar flexibiliteten i pågående uppdrag i realtid samt underlättar samarbete mellan olika vapenslag i tid och rum.

k1

Det här ledningssystemet är redan i operativ drift och används inom försvarsmakten i dag. Det är byggt som ett sammanhängande system, från befälhavare ner till den enskilde soldaten, vilket gör systemet skalbart för dina specifika behov. Eftersom det är baserat på en öppen integrationsplattform, kan det lätt anpassas för ändring samt underlätta en snabb integration av befintliga system och produkter från tredje part. Genom att använda Safir SDK (plattform med öppen källkod för programvaruframtagning och integration) möjliggörs kostnadsdelning för avancerad utveckling vilket ger hög flexibilitet och för kunden.

9Land BMS utgör grunden för ett generellt ledningsstödssystem för insatsbataljoner inom Försvarsmakten. Verksamheten inom insatsbataljoner och lägre förbandsnivåer inom bataljonen kännetecknas av en tidskritisk verksamhet där planering, genomförande och utvärdering sker i korta tidscykler.

Min roll som teknisk testare/testledare i detta system handlade om att kvalitetssäkra systemet så att det tillgodoser kundernas och slutanvändarnas krav och behov. Att testa dessa säkerhetskritiska system kräver ett stort engagemang av testaren, med andra ord, en stark vilja att förstå hur det faktiskt kan se ut i verkligheten och utifrån detta testa mer eller mindre komplexa scenarion. Det gäller även att hitta de felen som kan vara livsavgörande, t ex att systemet känner igen vilka som är fiender och vilka som tillhör ens egna styrkor.

k2

Som testare/testledare för system som används för försvar är det även viktigt att man har kompetens inom hårdvara och integration. Som exempel kan man nämna att 9Land BMS är avsett att installeras på ett flertal olika plattformar; samtliga fordonstyper i bataljonen inklusive banddrivna stridsfordon, samt i ledningscontainers. Dessutom finns SLB i en portabel installation, s.k. flexenhet.

När man arbetar med test av högteknologiska ledningssystem är det viktigt att förmedla information på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Missförstånd kan bli ödesdigra om felen kvarstår vid ett verkligt uppdrag. Man är en viktig länk mellan de tekniska arbetskollegorna och andra inom projektet samt kunder och slutanvändare.

k3

För att garantera säker operativ drift och användning av system behövs ett säkerhetstänkande redan i kravarbetet. Det gäller att tidigt i projektet identifiera riskerna i systemet. Vidare krävs gedigen erfarenhet, specialistkunskaper, verksamhetskunnande och ett mycket nära samarbete med alla inblandade i projektet samt med kunderna och slutanvändarna.

Det är krävande men samtidigt spännande att arbeta med test av ledningssystem som används inom försvarsindustrin eftersom det handlar om liv och död samt en nations framtid.

Kommentera