V-modellen – en kärleksförklaring

När jag började med test under andra halvan av 90-talet så var V-modellen den första bilden av test som jag kom i kontakt med och det blev kärlek vid första ögonkastet. Den var ju begriplig!

Tyvärr blandar många ihop V-modellen med Vattenfallsmetoden vilket för mig är två helt skilda saker.  Vattenfallsmetoden är ett sätt att driva ett projekt. V-modellen däremot visar i sitt enklaste utförande vad som testas på ena sidan och vem som gör testerna på andra sidan. Jag tycker V-modellen fortfarande är fantastisk för att påvisa att det görs olika typer av tester och att det behövs olika kompetenser för att genomföra dessa.

De senaste åren har jag emellertid gjort en liten justering av modellen. Acceptanstest heter ju traditionellt översta steget på V-modellens högra sida. Men när man arbetar iterativt i allmänhet, och agilt i synnerhet, så tycker jag Användartest är ett bättre namn. Acceptanstest låter så definitivt, som att man därefter inte behöver testa den funktionen mer. Jag tycker till exempel att det är omöjligt att acceptanstesta något inom en sprint. Acceptanstest görs ju på helheten, tillsammans med övriga funktioner. Däremot vill man gärna ha med sig användarna (verksamhetsexperter på uppdrag av beställaren) under hela resan och löpande få deras bedömningar.

V-model_tatoo5

Och det är nog just där som jag har mest användning av V-modellen idag. Att förklara skillnaden mellan systemtest (“Är systemet rätt gjort?”) och användartest (“Är det rätt system?”). Min ambition är att funktionerna ska vara avlusade och väl fungerande när de lämnas över från systemtest till användartest så att användarna kan koncentrera sig på att mäta systemets effekt och nytta. Ibland behöver jag också påminna användarna om att de inte ska leta efter funktionsfel utan ska koncentrera sig på att verifiera att systemet går att använda till det som det är till för.

Som född i början av 70-talet så tillhör jag en generation som inte har kroppen fylld av tribaler, asiatiska tecken eller namnen på mina barn. Från och till har jag likväl varit sugen på en tatuering men har inte kommit till skott eftersom jag inte vetat vad jag ska ha för motiv. Men nu vet jag. Blir det en tatuering så blir det definitivt en V-modell!

About David Pers

David Pers Davids specialistområde och passion är test- och testledning, vilket han har arbetat med sedan 1998. Vanliga arbetsuppgifter har varit att leda testarbete, utveckla processer, ramverk och riktlinjer för testverksamheter samt coacha blivande testledare. David har en kandidatexamen i datavetenskap och gav 2007, tillsammans med Mikael Ölund, ut boken Testledning – Inspirerande testerfarenheter. David publicerade under flera år seriestrippar varje vecka om Tore Testledare på sin blogg testledning.se. Ett urval av stripparna samlades 2010 i boken Tore Testledare – Allt du behöver veta om programvarutestning. Sedan 2000 arbetar David som partner till Donald Davies & Partners (www.ddp.se).