Konsultrollen och testautomation – debatt på it24.se

I förra veckan skrev jag en debattartikel som publicerades på it24.se. Den handlade om it-konsultrollen i allmänhet och testautomation i synnerhet, då den artikel jag argumenterade emot använde detta som exempel.  Då min artikel var längre än vad som publicerades tänkte jag lägga upp min artikel i fullängd här på testzonen för att se om ni har ytterligare tankar

Jag skriver denna artikel eftersom jag läst och har lite tankar kring Thomas Martinssons artikel IT-konsulterna är föråldrade.

Jag håller med i Thomas sakfråga om att synen på IT-konsulten är föråldrad och bör uppdateras i syfte att moderniseras. Men Thomas argumentation och exempel i detalj tycker jag haltar lite varför jag skulle vilja komplettera med min syn på saken.

Historiskt sett har IT-konsulten gått från att vara en dyr kostymnisse som visste den magiska ”Sanningen” till en billig resurs av typen ”Köp två händer på ett tangentbord och du får ett huvud med på köpet” där kunden själv bestämmer allt vad som ska göras. Jag är övertygad om att vi på väg mot en verklighet som hamnar där mitt emellan. Professionella, duktiga, erkända konsulter på marknaden idag utgörs av de tänkande individer som jobbar ute hos kunderna och arbetar utefter erfarenheter och nätverk med en stark leveransförmåga, ett driv, ett engagemang och allra viktigast, en passion och stolthet inför hantverket.

Jag ser framtidens konsulter som kunniga, erfarna och lyhörda individer som kommer in hos kunderna och jobbar praktiskt med det dagliga operativa arbetet som en del av uppdraget men ger även tips och idéer kring strategier, processer och verktyg som den andra minst viktiga delen. På detta sätt får kunderna både en operativ resurs som kan lösa uppgifter inom test, utveckling, arkitektur eller vad det nu må vara, men även någon som kan identifiera nya innovativa lösningar som kan passa just de förhållanden som råder hos just denna specifika kund. Att komma in snabbt i det operativa arbetet och att kunna leverera dessa innovativa idéer kommer oftast genom lång och varierande erfarenhet av olika uppgifter och branscher varför jag tror att det är just inom detta unika gebit som IT-konsulter kan göra maximal nytta ute hos kunderna.

Om jag förstått Thomas artikel rätt menar han att de traditionella timdebiterande IT-konsulterna är resursslöseri och att det är bättre att erbjuda professionellt paketerade lösningar. Till exempel tar Thomas upp manuell testning som ett bra exempel på resursslöseri som borde ersättas av testautomatiserade lösningar. Eftersom jag arbetar just inom test vill jag ta tillfället i akt att poängtera varför jag tycker att det är en alltför förenklad syn på test. Testautomation för mig är ett verktyg som jag tar med mig in i varje testuppdrag och använder mig av när jag anser att nyttan överstiger arbetsinsatsen av automatiseringen i sig.

Det är frestande att tro att det är enkelt och resurssnålt att låta automatiserade tester söka igenom systemet vi vill testa, men ett av problemen är att dessa test kommer endast att verifiera mot de verifieringspunkter som de är konstruerade att söka efter. Ett automatiserat test kommer aldrig att finna det oväntade, däremot har människan en oerhörd förmåga att registrera när något oväntat dyker upp och bedöma om det är ett sannolikt fel. Dessutom kommer ett enklare automatiserat test att exekveras i exakt samma spår varje gång det körs, vilket går stick i stäv med hur slutanvändarna faktiskt kommer använda slutprodukten i fråga. Således, för att ens komma i närheten av att ersätta manuella tester utförd av en professionell testare krävs enligt min uppfattning tidskrävande utveckling av en superdator med tillhörande artificiell intelligens. Det är få kunder som kan se att det är värt det. Speciellt om kunden ser att systemet som ska testas bara har en livslängd på omkring 2-3 år. Annat var det på stordatortiden då systemen var planerade för att hålla under den tiodubbla tidsrymden.

Mot denna bakgrund skulle jag vilja påstå att det faktum att erbjuda kunderna testautomationslösningar har lika stor potential att bli ett ännu större resursslöseri för kunderna och en ännu större kassako för konsultbranschen. Därför anser jag att Thomas exempel delvis är missvisande.

Det har länge varit en testingenjörs våta dröm att kunna trycka på en knapp, och se, ett automatiserat test motionerar systemet som ska testas och ut kommer en lista med alla fel eller en rapport som säger att allting fungerade felfritt. Visst, det har visats upp lyckade exempel på testautomation men jag är övertygad om att andelen misslyckade försök är i majoritet. Branschen bör enligt mig lära sig att bara för att vi kan automatisera test innebär inte att vi bör göra det i alla situationer vi kommer åt. Jag kan diskutera detta i timmar, och det finns mycket mer att säga men kontentan är att det är oerhört viktigt att först förstå kundernas praktiska behov av testautomatisering innan tid läggs ner på att börja automatisera. Kundernas behov av testautomation är enormt skiftande både från kund till kund men även hos samma kund över tiden. Av denna anledning är jag övertygad om att framtidens IT-konsult måste vara på plats ute hos kunden för att förstå kundens behov och samtidigt klara av att hantera samt leverera många olika typer av uppgifter på ett professionellt sätt, endast fantasin samt uppdragets förutsättningar kommer att sätta gränserna.

Som ett praktiskt exempel på hur detta kan fungera har två av våra kunder senaste månaden vänt sig till oss oberoende av varandra och uttryckt önskemål om att konsulten från Sogeti som de redan har i sitt team ska utbilda resten av teamet ute hos kunden i ett arbetssynsätt kallat utforskande test. Dessa kunder har förstått att vi som konsultbolag kan leverera mervärde ute hos dem, bara genom att vi har tillgång till kunskapsnätverk som de inte besitter. Självklart ser vi då som professionellt konsultbolag till att de konsulter som sitter ute hos kunderna får tillgång till material och en coach som hjälper dem att planera, sätta upp samt exekvera en serie workshops i syfte att leverera den kunskap som kunderna förväntar sig. Hade samma kund kommit och frågat om testautomation, testprocessförbättringar eller global outsourcing hade vi sett till så att konsulten i fråga fått annat material och kanske en annan coach. Om vi på något vis ser att den av kunden önskade insatsen i längden inte ger denne någon praktisk nytta är det då vår skyldighet att lägga fram argumenten varför till exempel outsourcing eller testautomation inte passar kunden för tillfället. På så sätt kan vi som global konsultorganisation svara av kundens frågor på ett professionellt, enkelt och träffsäkert sätt. Så tycker jag framtidens konsulter bör agera.

Kommentera