Exploratory Testing, vägen till det livslånga lärandet

Frågan om man ska använda utforskande testning ”Exploratory Testing” eller fördefinierade testfall ”scripted testing” är något som jag funderat över, tyvärr eller kanske är det bra att det inte finns något svar för det skapar en möjlighet till diskussion. En del vill ha ”scripted testing” medan andra föredrar ”exploratory testing”. Ställs frågan till någon som har erfarenhet inom test är för det mesta svaret, att det beror på situationen eller organisationen, och visst är det så. Likafullt anser jag att utforskande testning är mycket mer än ett komplement till ”scripted testing”, metoden kan på rätt sätt används för att motivera och utveckla testare som brinner för sitt yrke.

Tyvärr har jag redan under min korta karriär insett att det finns testare/organisationer som ser testprocessen som något enkelt. Tyvärr har jag även redan träffat testare/organisationer som vill ha det enkelt, där test innebär exekverig av fördefinierade testfall. Det är inget fel på enkelhet likväl handlar inte test om att det endast ska vara enkelt. Testfall som exempelvis regressionstester bör i de fall där det går, automatiseras för att sedan låta den mänskliga kognitiva processen få utrymme att ”testa”.   

Mina studier inom beteendevetenskap har givit mig en inblick i hur människan införskaffar sig kunskap och utvecklas. En klassisk pedagogisk term är Learning by Doing, exempelvis så lär sig barn och utvecklas genom att försöka och testa sig fram, jag tycker mig finna likheter mellan begreppen Learning by Doing och Exploratory testing.

Strävan att lära sig bör vara en av de drivande faktorerna för att bli en ”bra” testare, och det gäller alla yrken. Att upptäcka och motivera testare till att vilja lära sig kan måhända inte alltid vara det lättaste, men en attitydförändring eller en upplysning om det livslånga lärandet är en början, dvs. att lärandet är en fortgående process.

Genom att tidigt lära ut exploratory testing bland juniora testare så tror jag att man kan skapa ett kreativt sätt att fundera och angripa frågeställningar om testprocessen. Visst det krävs erfarenhet för att lyckas, jag tror dock inte att det är till skada att forma kunskapen under ett tidigt skedde. Vad brukar man säga? Det är svårare att lära en gammal hund att sitta.

Jag skulle tro att desto tidigare man lär sig metoder som inriktar sig mot utforskning av artefakter samt vikten av att förstå vad systemet har för funktion och användningsområde så skapas en bra grund för att kunna utveckla sin egen testskicklighet.      

Exploratory testing is simultaneous learning, test design, and test execution.                                                                                                     James Bach

Testyrket är ett utmärkt sätt att lära sig organisationen, systemen, människorna och arbetsprocessen, det är viktigt att man lär sig ta tillvara på möjligheterna inom testyrket.

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge