Era åsikter om partestning

Jag hade för en tid sedan möjlighet att experimentera lite med partestning. Jag fick fram en del observationer som jag presenterar här nedan. Dock så känner jag att jag skulle vilja höra fler erfarenheter av par testning. Om det över huvud taget används hur ofta använder ni det? Vid vilka förhållanden ser ni att det verkar som bäst? Vilka fällor finns det som är bra att känna till? Jag ser denna artikel som en inbjudan till er läsare att dela med er av er kunskap och erfarenhet i detta ämne.

Vi testade i 90 minuters sessioner med en Exploratory approach. Varje session hade ett mål som vi hade som syfte att uppfylla. Vi delade in personerna två och två och lät dom planera sin session och sedan genomföra den.

Observationer som jag gjorde var att det var väldigt viktigt vilka personer som man parar ihop. Då detta till viss det var ett experiment så kunde jag pröva lite olika konstellationer för att se om det blev någon skillnad.

Som exempel så observerade jag när två personer med introvert personlighetstyp testade tillsammans så pratade dom inte mycket med varandra utan en satt och testade och den andra satt brevid och tittade på. Efter en vad som verkade vara en förutbestämd tid så bytte dom plats och den som hade suttit brevid och observerat satte sig nu och testa medans den andra satt brevid och tittade på. Jag säger inte att detta nödvändigtvis behöver vara en dålig taktik det är väldigt mycket information man kan få ut av ett test genom sitta brevid som utföraren riskerar missar. Invändningen man kan ha mot denna taktik är väl att man inte delar med sig av den information man tar till sig och utbyter tankar och reflektioner. Detta kan leda till att den som utför testet gör ett felbeslut när han väljer nästa test för att han missade en viktig observation som den som satt brevid tog till sig.

Å andra sidan parade jag ihop två personer med tydliga extroverta personlighetstyper. Dom var väldigt entusiastiska och hade väldigt många idéer och kom på test möjlighet på test möjlighet. Dock så verkade dom i sin iver prioritera brainstorming och diskussion före att faktiskt test mjukvaran så när tiden var ute så hade dom hur mycket idéer som helst om vad dom ville fortsätta att testa men hade inte kommit så långt med själva testningen.

Vid ett tillfälle så provade jag även att sätta ihop tre personer i ett team för att se hur dom organiserade sig och vad som då händer.

Vad jag såg var att en person satte sig och började testa och de två andra började titta på men redan efter ett par minuter så föll intresset och de två som inte testade började istället prata om helt andra saker som inte hörde till det dom testade. Efter ett tag så satt dom inte ens en gång vända mot testobjektet utan hade mer utav en fika paus. Jag pratade med James Bach om mina observationer han berättade att han hade testat i grupp någon gång. Viktigt då var att man utsåg en ledare och att under test sessionen så fick deltagarna tydliga uppgifter att utföra, tex diagnosera en upptäckt bugg eller ta fram information ur en specifikation. Är det någon som har gjort detta berätta gärna hur ni upplevde det.

Det man kanske först kommer att tänka på för par testning är att sätta en oerfaren testare med en erfaren för att lära ut. Det jag fick som feedback är inte att det bara är den oerfarne som lär sig. Den med mest erfarenhet beskriver vad han gör och börjar då också tänka efter varför han gör som han gör och vad han baserar sina slutsattser på. En oerfaren som ser en applikation för första gången observera andra saker än en van användare så det kommer upp lite andra typer av frågeställningar som ofta är värdefulla. Så lärdomarna går i båda riktningarna.

Jag är själv väldigt osäker på hur man bäst implementerar par testning. Jag skulle nog böja i liten skala med mycket experimenterande för att hitta de former som passar just den gruppen bäst. En variant skulle kunna vara att släppa det helt fritt och låta testarna själva bestämma när dom gör det och med vem. Det man riskerar är då att man bara får med sig dom som från början tyckte att det lär intressant medans skeptikerna inte ens provat det.

Andra varianten är så klart att bestämma att alla ska par testa minst x antal timmar i veckan. Den uppenbara risken är ju då att det känns påtvingat och att det blir obekvämt och ineffektivt. Vilket har fungerat bäst för er?

Nu har jag skrivit mina tankar om detta ämne så nu är det eran tur!

About Henrik Andersson

Henrik Andersson En av grundarna av House of Test Consulting Henrik hjälper företag att öka sin effektivitet och förändra sin testprocess till att leverera värdefull information som dess intressenter behöver för att fatta genomtänkta beslut. Henrik erbjuder sina klienter effektiva testlösningar för att på bästa möjliga sätt uppfylla de behov företaget har. Henrik erbjuder ledarskap och rådgivning inom context-driven testning, exploratory testing, SBTM och agila metoder. Henrik testar, coachar, lär ut, rådgiver, talar, tycker, tänker och skriver om testning och problemlösning. Henrik är aktiv inom "the context driven testing community”. Henriks sätt att testa är influerad, utvecklad och inspirerad genom personer som James Bach, Michael Bolton, Cem Kaner, Scott Barber, Jerry Weinberg och andra.