Boktips: QuickTest Professional Unplugged

Boktips: QuickTest Professional Unplugged
*slut rubrik*
*start artikel*
QuickTest Professional™ (QTP) från HP är ett testverktyg främst avsett för automatisering av gränssnittsbaserade funktionella tester. Verktyget är förmodligen branchledande och har den största marknadsandelen inom genren.
Är det bäst? Är det prisvärt? Är det lönsamt att automatisera via användargränssnitt överhuvudtaget?
Svaren beror på en massa sammanhangsspecifika orsaker (som vanligt :-)). Tänker inte fördjupa mig så mycket i detta i den här artikeln men om man tycker gränssnittsautomatisering är en bra idé och man vill ha ett verktyg som klarar många olika typer av av gränssnitt (Web, terminalfönster, .NET, Java m.fl.) så kan QTP vara ett bra alternativ.
Personligen tycker jag att licenskostnaden för QTP är väldigt dyr i förhållande till den funktionalitet/officiell support som man erhåller. Den objektbaserade modellen för gränssnittsinteraktion är mycket bra men något som främst sticker ut i mitt tycke är den fantastiska Community av frivilliga som finns på diverse internationella diskussionsforum och bloggar (kanske då främst <a href=”http://www.sqaforums.com/postlist.php?Cat=0&Board=UBB20&page=0″>SQA Forums</a>).
Den person som varit flitigast och bidragit med flest högkvalitativa tips och lösningar genom åren är Tarun Lalwani. Nu har han äntligen samlat sina bästa alster i en bok: <i><a href=”http://knowledgeinbox.com/books/quicktest-professional-unplugged/”>QuickTest Professional Unplugged[1]</i></a>.
Jag har använt QTP regelbundet sedan 2001 och skulle ha sparat många timmar och mycket frustration om denna bok hade funnits redan då. Boken täcker både basfunktionalitet utöver den som finns beskriven i den officiella manualen samt en hel del avancerade funktioner. Det finns gott om bra kodexempel (tyvärr ej nedladdningsbara) som är lätta att anpassa till eget sammanhang. Bland artiklarna behandlas områden som RegExp (reguljära uttryck), COM-objekt (MS IE/Word/Excel m.fl.), HTML DOM, Descriptive programming (alternativ till Object Repository) m.m.
Kortfattat: Denna bok är ett måste för alla som använder QTP/VBScript-baserad automatisering!
[1] <i>QuickTest Professional Unplugged”</i>
ISBN 9780578025797, Tarun Lalwani
<a href=”http://www.knowledgeinbox.com”>http://www.knowledgeinbox.com</a>
*slut artikel*
*about the author start*
Stefan Thelenius
Testspecialist hos <a href=”http://www.itello.se”>Itello</a>
Stefan är inriktad på mera tekniska aktiviteter kring test så som testverktygsutveckling, automatisering, testmiljöhantering och prestanda m.m men utövar även utforskande testning och testledning dagligdags. Har en egen <a href=”http://abouttesting.blogspot.com/”>testblogg</a> och är moderator på <a href=”http://www.advancedqtp.com”>Advanced QTP</a>. Började arbeta med QA/QC 1994 inom medicinteknik och fokuserar sedan 2000 på mjukvarutest inom finansbranschen.
*about the author slut*

QuickTest Professional™ (QTP) från HP är ett testverktyg främst avsett för automatisering av gränssnittsbaserade funktionella tester. Verktyget är förmodligen branchledande och har den största marknadsandelen inom genren.

Är det bäst? Är det prisvärt? Är det lönsamt att automatisera via användargränssnitt överhuvudtaget?

Svaren beror på en massa sammanhangsspecifika orsaker (som vanligt). Jag tänker inte fördjupa mig så mycket i detta i den här artikeln men om man tycker gränssnittsautomatisering är en bra idé och man vill ha ett verktyg som klarar många olika typer av av gränssnitt (Web, terminalfönster, .NET, Java m.fl.) så kan QTP vara ett bra alternativ.

Personligen tycker jag att licenskostnaden för QTP är väldigt dyr i förhållande till den funktionalitet/officiell support som man erhåller. Den objektbaserade modellen för gränssnittsinteraktion är mycket bra men något som främst sticker ut i mitt tycke är den fantastiska Community av frivilliga som finns på diverse internationella diskussionsforum och bloggar (kanske då främst SQA Forums)

Den person som varit flitigast och bidragit med flest högkvalitativa tips och lösningar genom åren är Tarun Lalwani. Nu har han äntligen samlat sina bästa alster i en bok: QuickTest Professional Unplugged[1].

quicktestprofessional_frontcover

Jag har använt QTP regelbundet sedan 2001 och skulle ha sparat många timmar och mycket frustration om denna bok hade funnits redan då. Boken täcker både basfunktionalitet utöver den som finns beskriven i den officiella manualen samt en hel del avancerade funktioner. Det finns gott om bra kodexempel (tyvärr ej nedladdningsbara) som är lätta att anpassa till eget sammanhang. Bland artiklarna behandlas områden som RegExp (reguljära uttryck), COM-objekt (MS IE/Word/Excel m.fl.), HTML DOM, Descriptive programming (alternativ till Object Repository) m.m.

Kortfattat: Denna bok är ett måste för alla som använder QTP/VBScript-baserad automatisering!

[1] QuickTest Professional Unplugged

ISBN 9780578025797, Tarun Lalwani

http://www.knowledgeinbox.com

OBS! Missa inte tävlingen där vi lottar ut ett exemplar av boken!

About Stefan Thelenius

Stefan Thelenius Testspecialist hos Itello Stefan är inriktad på mera tekniska aktiviteter kring test så som testverktygsutveckling, automatisering, testmiljöhantering och prestanda m.m men utövar även utforskande testning dagligdags i ett Scrumteam. Har en egen testblogg. Började arbeta med QA/QC 1994 inom medicinteknik och fokuserar sedan 2000 på mjukvarutest inom finansbranschen.