Robin Hood-kurser inom testning

Introduktion

James Bach talar om Sverige och dess testare så här: ”In my world, ‘Swedish tester’ is becoming a stock phrase, like ‘French chef’ or ‘Swiss banker’ or ‘Antarean starship captain’ (You want your hyperdrive fixed right? Go see an Antarean). I’m not entirely sure why this is, but part of it is their cosmopolitan, egalitarian culture. Skilled testers find more fertile ground, in Sweden.” [1]. Det är ett inspirerande rykte och stämpel vi fått. Hoppas att detta är en av anledningarna till att EuroSTAR återigen tar sin plats i Sverige och specifikt i Göteborg. Vad gör vi då för att bibehålla detta rykte? Jag tror att vi för att fortsätta ligga steget före måste öka takten. Drottningen i Alice i Underlandet uttrycker det intressant, “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!” [2]. Det finns en massa saker vi kan göra som kan höja oss. Det som jag är intresserad av att förbättra, till att börja med, är hur vi arrangerar kurser.

SWET4Personligen har jag märkt att jag lär mig mycket genom att blogga och skriva artiklar, i kombination med att omsätta i praktiken på kunduppdrag det jag teoretiserar eller filosoferar kring. När man skriver så måste man forska och bygga argument för sina påståenden och på så vis fördjupa sig i ett ämne. Så ofta jag kan är jag med på SWET (Swedish Workshop on Exploratory Testing), där närmare 15 personer träffas för att fördjupa sig inom ett ämne inom utforskande testning. Det hela är upplagt som ett seminarium där alla har förberett abstrakt och presentationer. Konceptet är hämtat från LAWST (Los Altos Workshop on Software Testing – http://lawst.com/) som ofta följer detta format för en workshop. Utöver detta vill jag också gå kurser, så ofta det går.

Tyvärr är kostnaden för de flesta konferenser och kurser hög. SWET drivs utan vinstintresse, istället delar deltagarna  på kostnaden, vilket gör det hela prisvärt. De flesta kurser brukar kosta mellan 5 00010 000 kr/dag, det varierar stort. Detta tycker jag är alltför dyrt.

Att vara arrangör för en kurs eller konferens innebär investeringar i både tid och pengar. Du tar en risk som du troligtvis vill få betalt för. Du är osäker på om intresset är tillräckligt stort med tillräckligt många som anmäler sig. Sedan har du fasta utgifter såsom kostnader för kurshållarens logi, resor, mat och dylikt. Du behöver en kurslokal och troligtvis mat till deltagarna. Utöver detta så tar kurshållaren säkert en fast avgift för att hålla kursen. Eventuellt behöver du lägga handpenning och ganska snabbt märker man att kostnaderna rullar iväg. Det blir naturligtvis mindre risk och utlägg om arrangören har egna kurshållare eller anställda som håller kurser, det vill säga inga externa föreläsare. Om det är få som kommer går du knappt runt, men om det blir många deltagare så finns det allt som oftast mycket pengar att tjäna.

Här är ett exempel på olika kostnader kring arrangemang av en kurs:

Deltagare 1 6 10 25
Kursmat/deltagare -500 -3000 -5000 -12500
Hotell -7000 -7000 -7000 -7000
Kursrum -2000 -2000 -2000 -2000
Flyg -12000 -12000 -12000 -12000
Kurshållarkostnad -90000 -90000 -90000 -90000
Arrangörskostnad -15000 -15000 -15000 -15000
Totalkostnad -126500 -129000 -131000 -138500
Inkomst 24000 144000 240000 600000
Resultat -102500 15000 109000 461500

I exemplet ovan så kostar kursen 24 000 kr/deltagare. Med en kurs så här dyr räcker det med sex personer för att den ska gå runt. Om man får fullt hus, det vill säga 25 personer så kan man räkna med närmare 500 000 kr i vinst i detta exempel, vilket är väldigt bra. I många fall är det fler kostnadsposter som till exempel utgifter för reklam och dylikt, vilket naturligtvis sänker vinsten.

Många företag lider av strama budgetar eller en begränsad kurspott som inte tillåter så många att gå kurser och framför allt inte på särskilt många kurstillfällen. Man kan sammanfatta det som att i dagsläget är det som arrangör tungt med den ekonomiska risken och som deltagare är det dyrt. Jag tycker inte det behöver vara så här och vill göra detta på ett annat sätt. Här är några saker jag vill försöka förbättra:

  • Göra det enklare att gå en kurs.
  • Göra det billigare att gå en kurs.
  • Möjliggöra fler typer av kurser inom testning.
  • Sprida nya idéer inom testning genom kurser.
  • Göra det enklare för kurshållare att skapa och nå ut med kurser.
  • Göra det möjligt för kurshållare att prova ej färdiga kurser.
  • Gå kurser själv!
  • Bättre dra nytta av digitala sociala nätverk för att arbeta med idéer kring kursen tillsammans med andra kursdeltagare.

Det låter kanske lite optimistiskt, men det finns redan verktyg för socialt nätverkande som stödjer, åtminstone delvis, detta sätt att organisera kurser. Sedan handlar det om att sprida ut den ekonomiska risken, kostnaderna och själva arrangemanget på flera, med utgångspunkten att inte göra vinst.

Hur lägger man då upp detta?

Ett förslag

Arrangören kontaktar kurshållare om pris. Man beräknar totalkostnad inklusive vad arrangören tar betalt för att anordna kursen. Låt oss anta att vi gör en liknande kalkyl som ovan med samma kurshållare. Fast den här gången gör vi en kalkyl där deltagarna delar på risken.

Deltagare 1 6 10 25
Kursmat/deltagare -500 -3000 -5000 -12500
Hotell -7000 -7000 -7000 -7000
Kursrum -2000 -2000 -2000 -2000
Flyg -12000 -12000 -12000 -12000
Kurshållarkostnad -90000 -90000 -90000 -90000
Arrangörskostnad -15000 -15000 -15000 -15000
Totalkostnad -126500 -129000 -131000 -138500
Delad kostnad 126500 21500 13100 5540
Resultat 0 0 0 0

Arrangören får betalt för sina utlägg och timmar, men priset sänks ju fler som är med. Man ser då att det räcker med sex personer för att få ett billigare pris än när man går en mer traditionell kurs. Priset blir riktigt lågt om alla kan komma. Det är ju nästan ingen idé att hålla kursen om man är under ett visst antal. Det finns även möjlighet att sänka andra kostnader genom att hålla kursen i en kostnadsfri lokal, fixa egen mat, involvera sponsor osv.

Nästa steg blir att sprida information om kursen så att man kan börja registrera sig. Detta för att se vilket intresse som finns, tydligt kunna visa kostnadsläget och vad det ungefärliga priset blir. För detta kan man använda sig av t.ex http://meetup.com, för planering och som huvudsakligt verktyg för nätverkande. När du schemalägger ett meetup finns en massa parametrar du kan ändra och kontrollera. Bland annat kan du ange hur många som får komma, om det finns en väntelista, ange pris och hur man betalar. Förutom detta har du en rad andra inställningar du kan använda för att förenkla din meetup, kurs eller event. Vid det här lagt bör du ha det mesta av informationen publik och vara redo för att arrangera kursen.

Nästa steg blir att komma överens om datum och plats. För detta kan man till exempel använda sig av http://doodle.com. Här listar du ett antal datum som deltagarna kan välja mellan. Varje deltagare klickar i de datum som de kan. På så vis får du reda på vilket datum som passar bäst för alla och kan därmed maximera antalet besökare. Glöm inte att även ange möjliga helgdagar som alternativ. För konsulter är helgdagar ibland att föredra, i och med att det inte leder till minskad beläggning. Även för andra företag kan detta också vara ett alternativ. Om det leder till att man får gå fler kurser så tycker jag personligen att det är ett bra alternativ. Men det är naturligtvis upp till de som väljer när de vill och kan gå. Deltagare bör i detta läge ha förbundit sig till att vara med.

Som arrangör fakturerar du nu den delade kostnaden till deltagarna. Vidare bör du också som arrangör säkerställa kurslokal och andra runt omkring detaljer, det vill säga det som tar tid för arrangören. Därefter bör kursen vara redo att hållas.

För att det ska bli så bra som möjligt för alla deltagare så finns det alltid något att förbereda för de som ska gå kursen. Det kan finnas texter att läsa in sig på, mjukvara att bekanta sig med eller möjligtvis att installera. Det är praktiskt att skapa mail-grupper och på något sätt knyta ihop de som ska gå kursen. Detta för att öka nätverkandet och lärandet.

När kursen börjar bör alla vara förberedda och laddade! Genom att redan innan ha nätverkat och bundit kontakter kommer kursen bli enklare att genomföra om det är gruppövningar eller dylikt. Om man bokat ett hotell utanför staden fortsätter nätverkandet säkert sent in på natten.

Om man fått förhinder och inte kan gå kursen har man ju alltid möjligheten att skicka någon annan, eller upplåta sin plats till väntelistan. Det blir svårt med ett sådant här upplägg att ersätta avhopp från kursen, men om det finns kreativa förslag kan det säkert lösas.

I vanliga fall är det slut direkt när kursen är avslutad, men i vårt fall fortsätter det troligtvis med att man har många nya idéer om hur man kan prova det man lärt sig i sin kontext och verksamhet. Om nätverkandet fortsätter kan man dela med sig till varandra hur man planerar att gå vidare, samt vilka hinder man ser inför möjliga förändringar.

Genom att nätverka både före och efter tror jag att man har fått ut så mycket mer av själva kursen, samtidigt som man lyckats få en billig kurs på ett datum som passar för ens verksamhet.

Jag har redan planerat in ett flertal kommande kurser med detta upplägg. Syftet är att testa om detta är möjligt. Alla som tycker detta låter som ett intressant upplägg är välkomna att vara med.

Ni hittar mer information på vår lokala meetup Passion for Testing [3].

Oprövade testkurser

Om ni har en kurs som ni vill prova på en grupp testare, så kan detta vara en bra kontext. Jag har själv idéer på koncept jag vill prova på möjliga kursdeltagare inom agil testorganisation och kollaborativ testning. Jag vill gärna ta del av nya idéer inom testning där vi tillsammans teoretiserar och praktiserar.

Deltagardrivna testkurser

Det kommer finnas möjlighet för deltagare att själva identifiera behov på kurser, där vi kan söka upp och ta in kurshållare. Det finns en rad specialistområden som är intressanta att fördjupa sig i, men inga officiella kurser. Genom att ta in experter kan man hålla workshops eller kurser för att på så vis fördjupa sig. Exempel på detta kan vara intensivkurs i ett specifikt testverktyg.

Reflektion

Som ni säkert inser så blir det en hel del jobb för arrangören, där det blir mindre vinst men också mindre ekonomisk risk och utlägg. Det här upplägget ger ett incitament för deltagarna att få med fler eftersom deras egen kostnad då sänks. Oavsett vilket blir det ungefär lika mycket jobb för arrangören. I ett drömscenario för en deltagare så skulle man kunna gå en lite dyrare kurs samt ett par mindre billigare kurser på ett år, samtidigt som man håller sig under 15 000 kr i budget. Det borde också gå att införa mer långsiktiga investeringar för att ännu bättre minska riskerna.

Referenser

[1] Recommended People by James Bach – http://www.satisfice.com/recommends.shtml

[2] The Red Queen’s Race – http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Queen’s_race

[3] Passion for Testing – Meetup – http://www.meetup.com/Passion-for-testing-Goteborg/

About Martin Jansson

Martin Jansson är delägare i QualityMinds AB. VD och ägare av Testverkstaden AB. Grundare av Passion for Test i Göteborg. En av grundarna till Thoughts from the testeye. Medlem i styrelsen för SAST i Väst. Martin jobbar med flera aspekter inom domänen test. Han föredrar dock att jobba med testning, testledning, teststrategi samt att växa testteam till världsklass.