13 tips för ditt företags kompetensutveckling

 1. De flesta “seriösa” företag har en marknads och försäljningsstrategi. Varför är det inte lika självklart att ha en tydlig strategi för kompetensutveckling?
 2. Kompetens är en konkurrensfaktor därför ska kompetensutveckling vara en ledningsfråga
 3. Personalen ska vara minst  lika viktig som inköp, marknadsföring och sälj.
 4. Chefer behöver även utvecklas inom kompetensutveckling
 5. Vad du kan och gjort ska vara viktigare än det du studerat
 6. Konsulter är ett bra sätt att höja kompetensen, glöm inte bara kompetensöverföring till anställda
 7. Kompetensutveckling är en investering inte en kostnad, sätt kulturen i företaget.
 8. Kompetensutveckla dina starka sidor, ibland ska du fokusera på det du är bra på och göra det ännu bättre, som omväxling.
 9. Kompetensutvecklingen ska vara verklighetsförankrad och up to date.
 10. Kompetensutveckling är en konkurrensfördel för företaget, inte en belöning till personalen
 11. Kompetensutveckling kräver inte bara pengar utan även tid, tid för planering, uppföljning och träning
 12. Karriärvägar på företag ska vara synliga, annars kan det blir svårt för personalen att se möjligheter
 13. Utvecklingssamtal behöver inte bara vara en gång om året. Kontinuerlig och regelbundna utvecklingssamtal är värt att pröva

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge