SAST-pub med temat “Att sälja in testledning”

Välkommen till en SIG med fokus på att sälja in testledning!

Vi som håller i kvällen är ett nätverk med 75 års samlad erfarenhet av test och testledning inom bank &  finans, myndigheter, spel,  Med Tech samt retail mm. Vi har haft både fast anställning och har arbetat som konsulter. Vi har erfarenhet från både agil och vattenfallsliknande utvecklingsmetodik.

Gemensamt för oss är att vi upplever att vi inom test kommer in för sent i projekten; när vi väl ges möjligheten vet de inte heller hur de bäst kan nyttja vår kompetens.

Dags att hjälpa våra projektmedlemmar att sätta testledning och test i fokus!

Upplägg:

Vi kommer först att ge en övergripande presentation av kvällens ämnen och belysa olika frågeställningar runt dessa. Efter den inledande presentationen sker arbete i mindre fokusgrupper runt de olika områdena. De 3 områden vi kommer att ta upp för diskussion är:

1.       Testledarens roll i Agila världen

2.       Hur säljer man in test/testledning tidigt i projekten samt hur bidrar vi då bäst?

3.       Test med fokus på ledning och kommunikation

 

Vi hoppas på en givande kväll där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och får möjlighet att nätverka och ha trevligt under avslappnade former.

Som vanligt på SAST-pubarna så ingår dryck samt lättare förtäring, allt givetvis kostnadsfritt.

Vi som kommer att leda kvällens aktiviteter är: Katrine Ölund, Jenny Danelius, Fredrik Rydberg, Maija Iittiläinen-Loontiens, Johan Bergström och Fredrik Lind.

Välkomna!

Klicka HÄR för anmälan

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge