Prioritering och rangordning

Prioritering är något som är problematiskt både i arbetslivet och privatlivet. Prioritering är något som vi alla göra medvetet eller omedvetet. Även fast vi gör det hela tiden så är det väldigt svårt och ofta blir resultatet att allt ändå måste göras.

Prioritering och rangordning

Det många gör fel när dem ska prioritera är att de egentligen rangordnar aktiviteter. För mig så är rangordning inte prioritering utan det är just en rangordning. Prioritering är och ska vara ett sätt att bestämma vad man ska och inte ska göra. Det är just detta som är det svåra, att välja bort något. Oftast vill man ha allt men det är sällan det går så då får man bestämma vad som ska tas bort.

Prioritering handlar i grunden om att välja bort och inte välja vad man ska göra. Därefter kan man rangordna mellan de saker som är kvar efter en prioritering. Om du exempelvis ska planera din semester så hoppas jag att du först gör en budget för semester. Därefter tar du kanske fram olika intressanta reseförslag och utifrån budgeten så prioriterar du mellan dessa förslag, de som inte passar in läggs åt sidan för denna gång. Därefter kommer du kanske att rösta eller rangordna mellan de förslag som är kvar.

Ungefär på samma sätt kan man utföra prioritering och rangordning i arbetslivet och IT utvecklingsprojekt.

Rangordningsmetod fungerar utmärkt som ett första steg i en prioritering, de som är lägst rangordnat kan flyttas bort. Har du en lista med aktiviteter där alla är kvar så anser inte jag att du har genomfört en prioritering utan snarare gjort en rangordnad lista, det är inget fel med det. Kan man få ”allt” så ska man vara nöjd.

Kom ihåg till nästa gång ni prioriterar att det handlar om att välja bort inte välja i vilken ordning saker ska utföras i.

En bra prioriteringsteknik som kan användas vid exempelvis kravworkshops är MoSCoW, kolla gärna in den och skicka gärna fler bra förslag på prioriteringstekniker.

Dela gärna med dig av dina bästa tips på hur man prioriterar

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge