Nackademin Yrkeshögskola – Kvalitetssäkrare & testare inom IT

 

Jag brinner för frågor som gäller utbildning, kompetensutveckling och en möjlighet att utveckla branschen. Det har uppkommit några yrkesutbildningar inom test och kvalitetssäkring vilket är väldigt intressant och något jag tycker så lyftas upp. Behovet är fortsatt stort och näringslivet skriker efter rätt kompetens.

Information om Utbildningen – KVALITETSSÄKRARE & TESTARE INOM IT

Utbildningen har som övergripande mål att utbilda kompetenta och branschkunniga
kvalitetssäkrare och testare av programvaror. De ska kunna använda manuella och
automatiserade testmetoder och ha tillgodogjort sig kringliggande kunskaper som
programmering och databasteknik ur en testares perspektiv. Det finns ett stort behov av
kvalitetssäkrare och testare av programvaror inom IT på arbetsmarknaden idag, och de som
gått utbildningen kommer att vara attraktiva för många företag i branschen. Kursen skall
avslutas med att den studerande certifieras på ISTQB Foundationnivå.

Kurser:

 • Programutveckling, kvalitetssäkring och testning
 • Objektorienterad programmering för testare
 • Databasteknik för testare
 • Objektorienterad analys och design
 • Metoder för test och kvalitetsäkring av programvara
 • Testdriven utveckling
 • Examensprojekt inom test och kvalitetssäkring
 • LIA (lärande i arbete)

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som:

 • •Programvarutestare
 • •Testningstekniker
 • •Testansvarig, Testledare
 • •Kvalitetssäkrare
 • •Kvalitetssäkrare av IT-system
 • •Funktionstestare
 • •Konsult med testspecialisering
 • •Testingenjör
 • •Testdesigner
 • •QA(Quality Assurance) Lead
Vänligen visa ditt intresse via mail pelle.israelsson@nackademin.com
eller ring 072-194 50 94. För mer information se även www.nackademin.se

/Jagge

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge