Hur många år måste man arbeta för att ”få” kalla sig för senior testare

Testzonen ställde en fråga på vår Linkedin grupp ”Testzonen – Forum” där syftet var att få en möjlighet att diskutera begreppet senioritet. Detta begrepp är något som använts flitigt i olika kontext. Gensvaret på frågan var stor och denna artikel ska på ett någorlunda objektivt sätt sammanställa vad som sades i kommentarerna.

I skrivande stund har ca 60 personer svarat på undersökningen vilket var betydligt fler än vad vi kunde tro. Lägg där till ca 19 kommentarer så få vi en bättre bild om begreppens komplexitet.

63% anser att man behöver jobba mer än 5 år för att använda begreppet senior. Men vad säger kommentarerna?

Skillnad mellan tid och kompetens

En diskussion som uppstått runt begreppet är skillnaden mellan att faktiskt arbeta i 10 år och vilket kompetens som man faktiskt har införskaffat sig under dessa år. Det är ingen garanti på att man är senior eller snarare en kompetens senior för att man har arbetet i 10 år utan det är betydligt mer komplext. Nu tror jag inte att kompetenta individer och organisationer blint endast tittar på åren utan även väger in personligheten och arbetets komplexitet. Det vi kan säga med säkerhetär att det krävs tiden för att utvecklas men att det inte är en garanti.

Socialkompetens, erfarenhet och ämneskompetens

Individen och dess personliga egenskaper lyfts upp kraftigt. Och det är inget konstigt utan vi är alla olika när det gäller driv, förutsättningar, kunskap, mognad etc . En stor del av kommentarerna på Linkedin handlade om individen och vilka personliga egenskaper denna individ besitter. Även om det låter tråkigt så är de personliga egenskaperna oftast viktigas. Att lära sig är sällan något problem, det finns ingen som är oersättlig utan hittar man rätt person för rätt roll är det individens egenskaper som är viktigast.

Komplexa och varierande utmaningar

Den tredje stora punkten som diskuterades var arbetets karaktär. Jag tolkar utifrån kommentarerna att det är viktigt att för den personliga utvecklingen/kompetensen att försöka arbeta inom olika områden. Att endast arbeta inom ett och samma område betyda att du skapar en bra domänkunskap men tappar möjligheten att utvecklas inom yrket. Jag tolkar kommentarerna att det är viktigt att arbeta med olika verktyg, processer, tekniker, miljöer, arbetsplatser, roller, system och mycket mer. Jag själv kan bara hålla med, genom att utsätta dig för nya situationer kommer du bli tryggare både i dig själv och i din yrkesroll. Genom att arbeta inom olika områden får du en möjlighet att samla in och använda dina idéer och erfarenheter på ett helt annat sätt. Det är viktigt att få inspiration och nya erfarenheter för att utvecklas och göra ett bra arbete.

Detta var bara en sammanfattning av kommentarar på Linkedin gruppen varvat med lite egna synpunkter.

Vill du rösta eller läsa alla kommentarer? Följ denna länk.

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge