Parkinsons lag – Korta deadlines är effektivera och mer produktivt

Läste lite om parkinsons lag från 1957 som i korta drag handlar om att ju längre deadlines som finns desto mer arbete skapas. Vi vet ju alla hur det är med långa deadlines, människan tenderar att göra klart saker strax innan deadline, och framtill deadline har det skapats mer arbete som endast är brus. Det gäller både tentaskrivning, statusrapporter, julklappsköp…

Parkinsons lag säger alltså att det är effektivare och mer produktivt att arbeta med korta deadlines. Inget nytt här, men ett bra argument för att bryta ner och börja arbeta med kortare iterationer. Genom att applicera kortare deadlines ”kort är relativt utifrån situationen” kan du även skapa bättre fokus då man inte kan arbeta på för  många saker samtidigt.

Jag använder själv denna metod ofta för att få saker gjort. Jag sätter upp olika deadlines för mig själv.

  • Vill jag bli bättre på ett system ser jag till att boka in en demo av systemet så att jag måste träna på det.
  • Vill jag lära mig mer om ett specifikt ämne ser jag till att skriva upp mig för ett nyhetsbrev eller en presentation så att jag måste ta mig tid att läsa på.

Parkinsons lag, ett tänkespråk som kan formuleras på följande sätt:

En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet.

Lagen är uppkallad efter C. Northcote Parkinson (1909 –1993) i boken Parkinson’s Law and other Studies in Administration som gavs ut år 1957. Boken utgavs i svensk översättning, Parkinsons lag, av Åke Runnquist samma år.

Parkinsons bok har ett humoristiskt upplägg med smått satiriska beskrivningar av ineffektiva drag hos administrationen inom förvaltningar och företag. Författaren demonstrerar konsekvensen av sin lag och visar hur statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms. Om sina fynd säger han: Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer.

Källa: Wikipedia 

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge