Många av dagens IT projekt borde ledas av Testledare

Majoriteten av de projektledare jag har mött vet väldigt lite eller ingenting om test eller testledning. När jag hamnade i rollen som testledare i början av 90-talet var det väldigt nytt att separera denna uppgift till en separat person med projektledningsprofil. Det vanligaste var att man som PL gjorde en egen testplan och lät några utvecklare och några användare ”testa runt” lite innan man produktionssatte. Att testa var oglamoröst och test var en okänd profession och så ser det tyvärr fortfarande ut hos många företag/organisationer. Naturligtvis fanns och finns  det undantag från detta och jag minns med glädje mina konsultår på Ericsson Telecom som hade bra metoder och verktyg för test liksom offentlig förvaltning ex Skatteverket eller inom Bank och Försäkring.

Idag, 20 år senare har test och kvalitetssäkring blivit etablerat och stort vilket syns på antalet besökare på SAST-möten, jobb-annonser och alla konsultföretag som profilerar sig.

 Men fortfarande finns mängder med så kallade IT projektledare eller Managementkonsulter som egentligen är projektledare där projekten mest handlar om testaktiviteter. Projekt som egentligen handlar om migrering, systemintegration, förvaltningsreleaser som alla ska systemtestas och acceptanstestas.

Vi har under de sista 20 åren sett att IT projekt hanterar allt fler standardsystem eller underleverantörer med färdiga produkter och allt mindre egenutveckling. Således mer systemintegrationstest. Verksamhetsprojektledare som idag ofta tar emot releaser till acceptanstest har sällan egen testerfarenhet eller använder erfarna acceptanstestledare

 När man ser dessa IT projektledare/Managementkonsulter utan testledningserfarenhet, känner jag att något är fel.

 När nu projektaktiviteterna till 60-70 % är testaktiviteter, verkar det då klokt att ha IT projektledare utan testerfarenhet? Som inte förstår hur man tar fram effektiva testprocesser som stöds av testverktyg ? Som kan göra de medvetna valen hur fördelningen manuella/automatiska tester resp. dokumenterade/utforskande tester ska vara.

Naturligtvis är svaret NEJ.

Men i verkligheten finns dom fortfarande.

 Det positiva med detta är att marknaden för oss erfarna testledare blir allt större. Det gäller att tala om för kunderna att deras IT projekt egentligen är ett IT Testprojekt som ska ledas en erfaren testledare

Tags:

About Leif Bälter

Leif Bälter Leif började på 70-talet som utvecklare och har haft de flesta IT roller men sista 20 åren oftast Projektledare/Testledare i flera branscher hos Cap Gemini och Sogeti fram till 2008. Sedan AddQ Consulting. Effektiva testprocesser och verktyg i symbios med beställare, kravansvariga och utvecklare är ett område som han brinner för.