Three Amigos för mindre workshops

Three amigos är en teknik för att specificera testfall och utreda aktiviteter i mindre och hanterbara workshops. Stora workshops med många deltagare tar både mer tid att genomföra och planera samtidigt som det kostar mycket i form av tid från alla deltagare. Stora workshops kan även blir väldigt stökigt där alla deltagare vill diskutera och har man inte en tydlig agenda eller en utbildad workshopsledare blir det lätt ineffektivt. Däremot är workshop ”om det utförs rätt” en väldigt bra metod för att dela information och kunskap mellan olika intressenter, så jag rekommenderar inte att sluta använda workshops som metod när ni specificerar krav och aktiviteter. Specificera testfall bör man dock undvika att göra själv som ensam testare, framförallt om det är komplexa system. Det är viktigt att få input och feedback från olika perspektiv och det är här som Three amigos kan användas.

Kort handlar Three amigo om att samla tre individer med liknande domänkunskap för att diskutera och göra ett utkast på testfall. I många fall räcker det med just tre personer där en utvecklare, testare och en verksamhetsexpert sätter sig ner och samarbetare istället för att genomföra en stor workshop för 10+ deltagare.

Information från de tre olika perspektiven från ett Three amigos session är ofta tillräckligt för att kunna specificera aktiviteten. Ett Three amigos session blir även mer flexibelt då deltagarna själva kan hantera sessionen och kan anpassa det efter sin kalender.

Om ni inte använder Three amigos så tycker jag att ni ska testa detta. Har ni ineffektiva workshops som troligtvis är ett vanligt möte med ett annat namn kanske ni ska testa denna teknik istället. Kom ihåg att workshops är en konst i sig, det kräver träning från deltagarna och workshopsledaren. Det går inte bara att skriva workshop i ämnesraden i mailet för att det ska bli bra, kreativt och givande.

/Jagge

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge