Stärk din sociala profil

Idag har det blivit större fokus på personlig profilering och utveckling. Jag tror inte att det kommer förändras utan snarare tvärtom så kommer det bli ännu viktigare med ett starkt och tydligt personligt varumärke.

Även om du tidigare inte har reflekterat över det så har vi alla ett personligt varumärke, både privat och professionellt.

Det har blivit ännu viktigare att vårda, utveckla och spetsa till sin profil för att sticka ut i dagens stenhårda konkurrens. Att bygga varumärken är inget nytt utan något som alltid gjorts, men i olika former, med tekniker och i olika kontexter.

I dagens informationssamhälle har sociala mediernas intåg i vardagen och arbetslivet förändrat behovet och genomslagskraften av vad ett personligt varumärke kan ge.

Läs hela artikeln HÄR

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge