Det var en gång en räv som hette Scrum

I The Hedgehog and the Fox analyserar Isaiah Berlin värdet i begreppen och distinktionerna rävar och igelkottar. Det kan ju sägas att jag inte tänker redogöra eller tar någon ställning till vad det innebär att dela in världen i ”rävar” och ”igelkottar”. Även Isaiah Berlin ansåg att detta var en extrem indelning men det finns några små intressanta idéer som kan appliceras på systemutveckling. För er som är intresserade av dessa ämnen så fortstår ni säkert att jag gör en grov och kanske i många fall en extrem tolkning. Men samtidigt även mycket intressant och tanke tankeväckande diskussionsämne.

Men vad handlar allt prat om rävar och igelkottar om?

Ja du, bra fråga. Jag ska försöka beskriva vad som karaktäriserar en räv kontra en igelkott.

Räven

En räv är flexibel och anpassar sig till situationen, räven försöker angripa situationen från olika håll och tror att detta är rätt metod. En räv har ingen djupare förståelse för ett specifikt område utan väljer gärna att lära sig mycket inom olika områden och dimensioner. En räv är kunskapstörstade och försöker ta till sig nya saker och utforska nya möjligheter. Räven har en komplex syn på världen och tror inte att det finns en enkel förklaring. Det nu kanske klassiska uttrycket, det beror på situationen är väldigt rävigt.

Igelkotten

Igelkotten däremot har en djupare förståelse inom ett specifikt område, man skulle kunna säga att igelkotten har djupare domänkunskap. En igelkott fokuserar på ett specifikt område för att hitta ”sanningen” och är sedan nöjd. En igelkott ser även världen med andra glasögon än en räv. I igelkottens värld finns det förklaringar och modeller, världen är inte lika komplex utan igelkotten väljer istället sin idé för att attackera problem, och är övertygad om att det är rätt. Saker som inte faller in i igelkottens värld är inget att bry sig om då det är irrelevant för situationen. En igelkott har svar på frågor som räven inte kan svara på då deras grundfilosofi är annorlunda.

Exempelvis skrivs det att Platon är en igelkott och hans lärjunge Aristoteles är räven. I Platons ”igelkottens” värld finns det förklaringar på fenomen medans Aristoteles ”räven” ser världen som mer svårhanterlig och komplex.

Är du en igelkott eller en räv?

Så då kommer vi till den självklara frågan, är du en igelkott eller en räv? Skulle jag analysera mig själv så skulle jag säga att jag är en räv då jag tror och anser att världen är komplex, men samtidigt fascineras jag av igelkottens värld, där det finns förklaringar till ”allt”. Jag tycker om att läsa Darwin och Einsteins teorier och någonstans hoppas jag att det finns en gudomlig förklaring till hur allt fungerar. En vacker mattematisk formel av alltet i universum, men samtidigt kommer jag aldrig att få veta om det är den absoluta sanningen även om det igentligen är sant. Nu blev det väldigt filosofiskt.

En fight mellan räven och igelkotten

Det går ju inte att säga vem som är bättre, utan det är självklart som allt annat, en variation som är att föredra. Som testare är det viktigt att ha en bra förståelse och kunskap om systemen som verifieras. Utan denna djupa domänkunskap kan det bli svårt att se problem och hitta lösningar, prata samma språk med resten av teamet och kunden. Däremot finns det många risker med att skaffa sig en för djup domänkunskap. Utan att man märker det hamnar man i rutiner och vanemönster som kan vara svåra att bryta. Och då missar man saker som skulle kunna anses vara självklara och uppenbara för räven. Det kan även vara svårt för igelkotten att lära sig nya saker, influeras och pröva sina teorier och tillvägagångssätt mot det som finns tillgängligt. Det mesta ändras och hur kan igelkotten veta att det saker görs på det bästa möjliga sätt om man inte försöker analysera och se vilka möjligheter som finns. Det är just en bra mix av variation och djup kunskap som skapar underbara ting.

Alla som ser sig som rävar, försöker att bli lite mer igelkotte och skaffa er en djupare domänkunskap inom något område, och ni som är igelkottar, försök att ta in information och inspiration från andra helt oväntade håll.

Det var en gång en räv som hette Scrum

En metodik, modell eller arbetssätt skulle jag tolka som igelkott. Jag vet att man inte får kalla Scrum och agilt för metoder och modeller för en del agilister, det är best practice och allt vad det nu kallas för. Faktum är ju att olika arbetssätt även om de är flexibla och anpassningsbara är ett sätt att begränsa och kontrollera världen. Du vill ju kunna förstå dig på och i någon grad förutspå framtiden, det är mänskligt och jag antar att du som läser detta är människa eller testare åtminstone. Nu finns det en rad olika tekniker och jag tänker inte göra någon klassisk jämförelse med att igelkotten är vattenfall och agilt är räven, hmm gjorde jag precis det nu kanske.

Jag skulle säga att agilt är en igelkott som försöker blir mer som en räv. Agilt har en syn på världen som är föränderlig och komplex, där det inte finns något absolut sanning på hur saker och ting kan göras. Även om det finns många agila individer som just har fallit in i detta djup enerverande syn att agilt är en bibel och den ända rätta sanningen. Inom agilt försöker man vara som en räv men på något sätt även vara en igelkott med diverse modeller.

Men kom ihåg att det kan vara igelkotten som påverkar historien i större grad än räven, en ihärdig igelkott som verkligen tror på sin idé kan få igenom sin syn på ett effektivt sätt medan räven kan flumma omkring med sina skumma influenser och idéer.

Tillsammans så skapas något kreativt och spännande, försök att hitta din profil och utveckla både dina starka sidor men även de mindre bra sidorna. På så sätt förädlas din yrkesroll och även branschen.

Jag och jag hoppas ni tolkar historien rätt och får en inblick i er personliga utveckling.

/Jagge

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge