Presentera dina mätetal så till och med din chef förstår!

Jag gick i artikeln ”Nisse tog fram några grafer, kika på dem!”här på TestZonen igenom ett exempel på hur jag i ett projekt tog fram två mätetal med Goal-Question-Metrics metodiken.

Exemplet började med att jag i ett projekt på ett tydligt sätt ville visa testningens progress för projektets styrgrupp. Eftersom testnings progressen var långsam på grund av väldigt mycket buggar i testobjektet ville jag naturligtvis även synliggöra kavliten på testobjektet för att försvara den låga testprogressen. De resulterade i målen, frågorna och mätningarna du ser nedan.

GQM

Det jag inte gick igenom i den föregående artikeln är hur du presenterar dessa mätetal på ett vettigt sätt anpassat för den tänkta målgruppen. För testledaren i projektet så är det förmodligen intresantast att se graferna för G1-Q1, G1-Q2 osv. Medans projektägaren förmodligen bar vill se ett aggregerat resultat som bara säger bra eller dåligt. För att komma dit så måste förstås bestämma vad som är bra och vad som är dåligt samt aggregera och prioritera de frågor som hör till samma mål. Men vi tar en sak i taget och börjar med att visa hur graferna för frågerna till Q1 ser ut i vårat exempel.

G1-G3

Dessa grafer är ju faktiskt något som testledaren och övriga projekt medlemmar kan ha stor nytta av och agera utefter. Men hur vet vi vad som är bra och vad som är dåligt? Det finns förstås inget givet svar på vad som är bra och vad som är dåligt, men jag brukar utfrån erfarenhet och branchstandarder göra ett förslag på vad som är bra, normalt och dåligt. Detta förslag presenterar jag sedan för hela projektet i en workshop, under denna workshop har alla sedan möjlighet att tycka till om kriterierna. Dessa kriterier förfinas och justeras sedan löpande vertefter projektet och organisationen skapar sig mera erfarenhet. I vårat exempel såg kriterierna ut såhär för G2-Q2-M1:

G2Kriterium

Värde är det som vi får från mätningen, kriterium är etiketen på intervallen av värde och numeriskt kriterium är en siffer baserad etiket på värdet som används vid prioriteringen mellan de olika frågorna och mätningarna.

Prioriteringen byggde jag i detta fall på att alla frågor får en prioritets siffra från 0-100, där hundra är högsta prio. Samtliga ingående frågor till ett mål måste dock alltid tillsammans ha det summerade värdet 100. Sedan multipliceras frågans prioritets värde med frågans nuvarande nummeriska kriterium, detta upprepas sedan för samtliga frågor och de erhållna värderna summeras. Detta summerade värde geomförs sedan med maxvärdet för målet och en procentsats på måluppfyllnaden fås. Se bilden nedan så klarnar det förhoppningsvis.

Vi har nu ett procentuellt värde på uppfyllanden av målet, men även här måste vi vet vad som är bra och vad som är dåligt. Så vi sätter även här upp antaganden utefter erfarehet och bollar dessa med projektet. Dessa kriterier brukar jag dock inte ändra om de visar sig vara felaktiga utan jag brukar istället justera in kriterierna på frågorna, detta för att undvika att skapa förvirring vid presentationen av siffrorna. I vårat exempel hamnade värderna så här:

Värde är det som vi får från mätningen, kriterium är etiketen på intervallen av värde och numeriskt kriterium är en siffer baserad etiket på värdet som används vid prioriteringen mellan de olika frågorna och mätningarna.

Prioriteringen byggde jag i detta fall på att alla frågor får en prioritets sifra från 0-100, där hundra är högsta prio. Samtliga ingående frågor till ett mål måste dock alltid tillsammans ha det summerade värdet 100. Sedan multipliceras frågans prioritets värde med frågans nuvarande nummeriska kriterium, detta upprepas sedan för samtliga frågor och de erhållna värderna summeras. Detta summerade värde genomförs sedan med maxfärdet för målet och en procentsats på mål uppfyllnaden fås. Se bilden nedan så klarnar det förhoppningsvis.

utrakning

Vi har nu ett procentuellt värde på uppfyllanden av målet, men även här måste vi vet vad som är bra och vad som är dåligt. Så vi sätter även här upp antaganden utefter erfarehet och bollar dessa med projektet. Dessa kriterier brukar jag dock inte ändra om de visar sig vara felaktiga utan jag brukar istället justera in kriterierna på frågorna, detta för att undvika att skapa förvirring vid presentationen av siffrorna. Bilden nedan visar värderna i vårat exempel.

Procentkriterie

pres

Nu är vi äntligen redo att presentera svartet på frågorna för projektägare och andra intresenter som vill ha en lättfattlig bild av måluppfyllnaden. Det är dock mycket viktigt att inte dölja underliggande data om intresenten vill se den, det skapar bara onödig misstro mot mätetalet. Se också alltid till att kommentera konstiga avvikelser eller oväntade vären på dina mätetal så att ingen dra förhastade slutsatser. Att det inte hittades några fel förra veckan, behöver ju exempelvis inte betyda att kvaliten höjts utan kan bero på att testgrupperingen var sjuka osv. osv. Det är också på grund av att det är så lätt att dra förhastade slutsatser som man skall se till att mätetalen bygger på flera frågor som kompleterar varandra.styrtal

Nu är vi i mål när det gäller att ta fram, prioritera och presentera våra mätetal. Det är vi nu i vårat exmepel går vidare med är att omvandla dessa mätetal till styrtal. Syftet med ett styrtal är att värderna från mätetalet och de underliggande frågorna  ligger till grund för att prentera ett förslag på hur det är lämpligt att agera vid nuvarande staus på mätetalen. När vi i exmplet tog fram instuktionerna till styrtalen så gjorde vi helt enkelt en matris med de olika kombinationerna av kriterier i de underliggande frågorna. Sedan dokumneterade vi lämplig åtgärd till var och en av kombinationerna. De föreslagna åtgärderna kompleterades sedan med checklistor som användes för att utföra åtgärden. Dessa checklistor blir naturlitvis förlegade efter ett tag och behöver regelbundet underhållas och justeras.

I nästa artikel om mätetal tänkte jag gå igenom några av de nytigaste mätetalen och resonera lite om hur mätetal lätast förs in i organisationen.

About Jonas

Jonas Hermansson VD, Krav och testnörd på Inceptive Stockholm Grundare av TestZonen.se. Tidigare medlem i Styrelsen SAST. Medlem i Styrelsen DSDM konsortiet. Jonas började arbeta med kvalitetssäkring och test 1994 och är specialiserad på testorganisation, testprocess och testverktyg. Han har bland annat arbetat som testledare, testchef, testautomatiserare, lärare och mentor samt med krav och verktygsupphandling.