Förlegad roll med het kompetens

Runt omkring testskrået har mycket hänt de senaste 10 åren. Agil systemutveckling har dykt upp som en ny de facto-standard med testdriven utveckling och tätt samarbete mellan beställare och programmerare. Personer med kompetens inom “User Experience” (UX) har börjat ta för sig när det gäller att verifiera de högre användnings- och verksamhetseffekterna.

I detta nya sammanhang, var lämnar det personer som kallar sig testare?

När jag arbetar som systemutvecklare (programmerare) tillämpar jag tämligen konsekvent testdriven utveckling, det ger mig möjligheten att ta små, kontrollerade steg mot den målbild jag har. Testdriven utveckling har givit mig mer kompetens på testområdet än jag hade tidigare men jag saknar ändå en testare om de inte finns tillgängliga. Orsaken är att en testare har unik kompetens på just vad som ger ett bra testfall. Som testare har man en vana av att snabbt identifiera intressanta scenarion som karaktäriserar funktionens alla intressanta nyanser.

Som utvecklare tenderar man till att resonera lite mer optimistiskt “det där kommer aldrig att hända” eller “jag tycker att det verkar fungera nu”. Samma sak misstänker jag gäller vid användningstester som typiskt UX-personer håller i.

Vet de verkligen vilka scenarion som kommer att ge de mest informationsgivande utmaningarna för användarna? Kan de avgöra hur sannolika de olika scenariona är?

Den konkurrens som testare idag kan uppleva av dessa nya vanor kommer att förbytas i en ökad uppskattning för deras kompetens om man slutar se test som en isolerad företeelse och istället ser det som ett yrkeskunnande som kommer till användning i alla olika skeden av en funktions utvecklande.

Det är kompetensen jag vill åt, inte rollen.

Att vi pratar om rollen testare är ett hinder för att vi ska kunna förstå i vilken utsträckning som systemutveckling handlar om ett tätt samarbete. Roller implicerar isolerade ansvar och sådana är av tveksamt värde inom kreativt arbete.

Jag har sett utvecklare som ser kvaliteten på systemet som testarnas ansvar, en tydlig fingervisning om att isolerade ansvar resulterar i stora brister. Sluta se testaren som någon som fyller en roll, det är någon som bär på en kompetens behövd tidigt, under och i slutet av utvecklingsarbetet. Genom samarbete kommer kompetensen till full användning.

About Måns Sandström

Måns Sandström
Förändringskonsult
Grundare av Adaptiv

Familjefar med intressen inom musik, sport och systemutveckling. Har sedan 2001 varit förespråkare för agila arbetssätt. Från att ha arbetat som teknisk projektledare, programmerare och DBA är jag nu främst förändringskonsult, utbildare och systemutvecklare. Allt genom bolaget Adaptiv Sthlm AB som grundades av Joakim Holm, Johan Lind och mig själv i april 2009.