Har vi kört vilse?

Efter att ha lyssnat på ett föredrag om framtid och tendenser inom test började jag fundera på vad vi egentligen fokuserar på.

Stommen av föredraget var att Scrum, agilt, utvecklarnära tester, automatisering, TDD osv var det som var hett i framtiden. Det är de vanligaste ämnena för kurser, föredrag på konferenser samt nyckelord i jobbannonser enligt föredragshållaren.

Om man då tittar på definitionen av test så handlar det om att verifiera mot förväntat resultat samt mäta kvalité:

– Software Testing is an empirical investigation conducted to provide stakeholders with information about the quality of the product or service under test, with respect to the context in which it is intended to operate. [Wikipedia.org]

– The process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors. [http://www.testingstandards.co.uk]

– Testing is the process of using a system or component under given circumstances, of observing or noting the result, and carrying out an evaluation of the system or component from a given perspective. [IEEE Standard 610.12-1990]

Med andra ord, vårt huvudsyfte är att mäta och presentera kvalité men det som intresserar oss mest är metoder för att testa snabbare och effektivare men hur vet vi att vi faktiskt blir effektivare? Jag undrar, hur många organisationer kan faktiskt visa på papper hur bra man är? Vad man har för kvalité? Och hur nya metoder påverkar kvalitén och effektiviteten på testerna? Hur många fokuserar och bygger framtiden på huvudsyftet med test, att mäta kvalitén?

En utmaning, som vi som sysslar med test ofta ställs inför är:

Mer pengar till utveckling -> Fler funktioner

Mer pengar till test -> ???

Enligt mig hänger detta ihop med att mäta kvalité. Mer pengar till test bör som första steg resultera i kontroll över kvalitén, bra beslut- och riskunderlag. Som steg två kommer effektivare tester men för att kunna argumentera för att test ska få mer pengar behöver vi kunna visa att vi kan bli effektivare. Hur gör vi det utan mätetal? Inte så konstigt att det är svårt att få pengar till test när vi inte kan visa vad vi gör, leverera något av värde samt visa på ROI. För att vi ska kunna uppnå detta krävs större fokus på huvudsyftet med test, att mäta kvalitén!

About Linda Hoff

Linda Hoff Test lead Blackberry. Har jobbat med test sen 2001, just nu på Blackberry (fd. TAT) i Malmö och bosatt strax norr om Lund. Jag är bl.a. ISEB-certifierad, utbildad TPI-utredare och certifierad Scrum master. Jag har stort intresse för hur man kan plocka det bästa ur alla olika metoder, tekniker och angreppssätt för att få fram en optimal mix.