Kvalitetssäkring vs. Kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring vs. Kvalitetskontroll – Känna igen skillnaden för att kunna ta din organisation till nästa nivå i kvalitetsarbetet.

Som konsult kommer jag i kontakt med många företag som alla har olika utmaningar inom test och kravhantering. Likväl delar de alla en väldigt intressant och spännande utmaning, nämligen att strukturerat och kontinuerligt arbeta med förbättringar av sina kvalitetsprocesser.

Quality Assurance eller Kvalitetssäkring är vanliga slagord hos många konsultbolag som idag erbjuder tjänster inom test och kravhantering. Dock innehåller kvalitetssäkring så mycket mer än ”bara” test och krav. Quality Control och Quality Management är två andra termer som jag också ser och hör frekvent. Det är lätt att bli förvirrad i dessa diskussioner och i ett kund-leverantörsförhållande är det oerhört viktigt att man talar samma språk för att undvika missförstånd. Säger vi samma sak så ska vi också mena samma sak.

För att ta din organisations kvalitetsfunktion till nästa nivå är det avgörande att förstå skillnaderna mellan dessa koncept och när du ska applicera vad, för att få ut mest värde och resultat från dina resurser. Nedan kan du se och läsa mina tankar om hur jag tycker man bör arbeta med dessa koncept:

QA

Quality Control: Målet med Quality Control är att hitta defekter före release och fokuserar på testning av produkten efter att utvecklingen är gjord. Alla bra och dåliga beslut inom utvecklingsprocessen är redan tagna när det är dags för test och kvalitetskontroll. Man kan i det här skedet inte längre påverka kvaliteten, endast kontrollera den. Test/Quality Control är alltså en reaktiv process. Aktiviteter inom QC är bl.a. inspektion av produkten, testdesign och testexekvering.

Quality Assurance: Målet med QA är att förebygga defekter genom att fokusera på att förbättra processerna som används inom produktutvecklingen. Kvalitetssäkring/Quality Assurance siktar alltså på att förhindra defekter innan de uppkommit och är således en proaktiv process. Aktiviteter inom QA är bl.a. processförbättring, val av verktyg och utbildning.

Quality Management: Styrande och administrativa aktiviteter inom QA and QC.

Hur ska man då applicera ovanstående i strävan efter bättre kvalitet?

Till att börja med, har du någonsin varit involverad i projekt där man avslutningsvis gjort någon form av ”lessons learned”? De flesta har förmodligen det. Hur vanligt förekommande är det dock att vi i start av nya projekt, tar lärdomar av misstag från tidigare projekt? Enligt min erfarenhet görs detta väldigt sällan. Resultatet av att ett sådant arbetssätt blir att vi fortsätter att arbeta oförändrat med test, utan att verkligen lära oss från värdefulla misstag. Det går inte längre att arbeta likadant och förvänta sig ett annorlunda resultat. Att hitta grundorsaken till misstagen och implementera lösningar för dessa problem i vår process för kvalitetssäkring, kommer medföra att vi levererar produkter och tjänster med högre kvalitet, till en lägre kostnad.

Jag tror starkt på att man bör arbeta med kvalitetssäkring och test parallellt. Resultat och observationer som görs i tester ska ge feedback till hur vi proaktivt arbetar med kvalitetssäkring. Det är viktigt att analysera misstag och defekter och samtidigt ställa oss frågan hur lärdomar kan implementeras i QA-processen för att förhindra återkommande fel. Test/Quality Control är där vi lokaliserar fel och Kvalitetssäkring/Quality Assurance är metoden för att hela tiden förbättra och effektivisera.

Kommentera