SAST Stockholm Q2 2012-04-19

Tema: Agilt

Det har nu gått ett år sedan vi hade vårt Q-möte med temat Agilt förra våren. Vad har hänt i test Sverige sedan dess kan man undra? Är agilt fortfarande lika hett eller finns det andra trender som gäller? Kom och lyssna på våra spännande föredrag och passa samtidigt på att ta tillfället i akt att själv prata prata och dela med dig av dina erfarenheter under timmen med “Öppen talarstol”!

Öppen talarstol

Har du en åsikt, fundering eller fråga som du vill ställa till publiken? Eller har du spännande erfarenheter som du vill dela med dig av? I sann agil anda så kommer vi under Q2 att erbjuda dig som mötesdeltagare chansen att fånga publikens odelade intresse under några minuter. Det ända du behöver göra är att skriva upp dig på intresselistan innan klockan 10:30 på mötesdagen. Intresselistan kommer att finnas vid ingången till föreläsningssalen.

Det finns några enkla regler som du måste hålla dig inom under vår öppna talarstol:

– Ditt framförande får vara max 3 minuter långt
– Dessa 3 minuter följs sedan av en interaktion på 7 minuter där publiken får ställa frågor och komma med kommentarer
– Ingen reklam får förekomma
– Inga personangrepp tillåts
– Framförandet skall beröra eller ha beröring på agil test i någon form
Ta chansen och kom till tals inför hundratals av Sveriges testare, anmäl dig till vår öppna talarstol.

Open X

Open X är diskussioner eller övningar i små grupper ledda av moderatorer. Diskussionerna kan vara inspirerade av dagens föreläsningar eller ha sitt ursprung i deltagnas frågor. Moderatorerna kommer även att förberedda olika ämnen och övningar innan konferensen. Vi kommer under Open X att vara utsprida i olika rum, där de olika rummen har olika teman för diskussionerna. Du kan när som helst byta rum om du är nyfiken på flera olika ämnen. Det är du som deltagare som har ansvaret för att göra Open X till det du vill att det skall vara. Dela med dig av dina erfarenheter och få andras i utbyte

Varmt välkommen!

Plats

Mötesplats är i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Vägbeskrivning finns under Kontakt/karta på: www.conference.bonnier.se

Program
08:30 Registrering
09:00 Presentation av dagen, Styrelsen
09:15 Kanban hos ICA – ur ett testperspektiv, Susanne Sandh & Gun Ström, ICA
Susanne Sandh & Gun Ström är testledare/testare vid ICAs testcenter som växt med rekordfart på bara några år. Att införa agilt arbetssätt i en stordatormiljö är utmanande i sig och i synnerhet vad gäller test. Att dessutom byta agil metod, från Scrum till Kanban, efter bara ett år ger extra krydda för redan begränsade testresurser. Susanne och Gun berättar om denna resa – en resa som ännu pågår.
09:35 I say DevOps you say OpsDev – Andreas Bengtsson & Greger Landgren, Ongame
Efter Scrum med korta iterationen är det nya att låta utveckling och drift jobba närmare varandra i ett DevOps koncept. Den här presentationen handlar om fördelar och fällor samt ger exempel på hur man konkret löser saker som hantering av morgonmöte, scrum tavlor mm.
09:55 Frågor om agilt / Pause
10:00 Behöver vi fortsatt Testledare när vi arbetar agilt? Christer Mattson & Freddie Rosenberg, Konsultbolag1
De flesta av oss har sett Testledning som ett mål i vår karriär, men med de agila metodernas intåg har begreppen suddats ut. Vi har alla ett gemensamt ansvar för kvaliteten, vi är alla teammedlemmar. Behövs verkligen vi testledare i den agila världen? Självklart!
10:20 Kaffe
10:50 Öppen talarstol (se beskrivning ovan)
11:50 Lunch
13:00 Guld sponsorns föredrag, Sogeti
13:30 Extern talare
14:30 Kaffe
15:00 Open X (se beskrivning ovan)
16:00 Perceptual blindness – Bra fokus gör att vi missar, Jagannath Tammeleht, OnTrax
Perceptual blindness är ett fenomen som gör att vi missar helt synliga och självklara saker. Detta beror främst på att människan bombarderas med intryck som gör det omöjligt att fokusera på allt samtidigt. Hjärnan selekterar då informationen för att kunna bearbeta informationsmängden. Detta gör i sin tur att vi kan missa självklar saker. Är man inte medveten om detta när man testar kan det leda till att “självklara” defekter inte hittar i tid
16:20 Sammanfattning, Styrelsen
16:30 Mingel

About Jagge

IT - Konsult hos Claremont – Partner, styrelseledamot och bloggare på TestZonen - Styrelseledamot i SAST - Utbildare för Röda korset For more information contact me on linkedin.com/in/jagge