Situationsanpassad testledning och de tre R:en

Jag är konsult inom testyrket på Sogeti sedan 7 år tillbaka, och jag älskar det. Lite för mycket ibland, vilket har sina nackdelar då jag ibland tenderar att ta på mig för mycket. Jag vill för mycket, jag tycker det är för roligt med utmaningar. Jag har haft lyxen, och jag säger lyxen, att klara av att balansera många olika uppdrag per år – ibland parallella. Detta skänker mig stor möjlighet till utveckling, men helt ärligt kan det vara lite stressigt i perioder. Jag tänkte här berätta om en modell jag använder mig av för att bibehålla lugnet och leveranskapaciteten. Det hela är relativt enkelt,  i korta ordalag tar jag hjälp av de sköna människor runtomkring mig på uppdragen och ser till att de får möjlighet att växa. Jag ser till att göra mig umbärlig. Ja, ni läste rätt, inte oumbärlig, utan umbärlig. Som konsult kan det förefalla som en dålig affärsmodell att sikta på att inte behövas, men det har fungerat ypperligt för mig och skänkt både mig och kunderna mycket nytta i många år. Jag tänker som så att om jag kan vara ute hos en kund så pass begränsad tid att jag maximerar min nytta i kundens organisation och minimerar risken för mig att stagnera borde kunderna bli mest nöjda med min insats i det långa loppet.

Nu kommer vi till hur jag tänker för att uppnå detta. Jag ser i bakhuvudet modellen för situationsanpassat ledarskap som jag således applicerar på testorganisationerna jag arbetar med. Läs gärna mer om denna modell, till exempel här. Jag kan villigt erkänna att jag inte har någon officiell utbildning i situationsanpassat ledarskap, jag använder ändå modellen helt utan skrupler, då den fungerar för mig att bli mer medveten om mitt agerande.

Kortfattat innefattar modellen fyra utvecklingsnivåer hos teammedlemmarna med olika grad av kompetens och engagemang. Jag siktar självklart alltid efter att maximera både teamets kompetens och engagemang. Till min hjälp har jag fyra definierade ledarstilar; den instruerande, coachande, stödjande samt den delegerande. Dessa ledarstilar kräver operativ, närvarande energi från mig i fallande ordning. Jag måste kunna bemästra dessa olika stilar och flexibelt byta mellan dem utan att blinka flera gånger under dagen, alla dagar i veckan. Från starten ute på ett uppdrag stakar jag ut en väg för mig tillsammans med teamet att från kanske relativt starkt instruerande från min sida via coachning och stöttning till att slutligen delegera mitt ansvar till teamet. Detta är mitt sätt att göra mig själv överflödig och ledig till att gå vidare. Det jag ser runtomkring mig är att många har svårt för är att släppa över kontrollen till någon annan och låta dem växa med uppgiften, det tror jag dock är nyckeln till mycket. Våga lita på att andra kan klara uppgiften minst lika bra som du, men de måste få reda på vad som förväntas av dem samt din tillåtelse att få göra sina egna misstag att lära sig av.

Sedan, till sist,  vill jag bara förmedla en annan kompletterande stöttepelare för mig  som en kollega visade för två år sedan, nämligen denna artikel. Artikeln handlar om hur vi motiverar vår personal, eller hur vi inte kan göra det. Det går inte att öka en annan människas engagemang bara genom att trycka på en knapp, det är som att försöka avstyra en fartygskollision med ett badmintonset från Statoil. Däremot kan vi se till att bygga en icke-glädjedödande miljö. På denna plattform kan sedan våra teamdeltagare låta sitt engagemang gro och växa. Denna plattform byggs upp av de tre R:en: Riktning, Resurs och Respekt. Vi bör således alltid visa upp en riktning, en målbild,  över arbetet samt förse teammedlemmarna med rimliga resurser för att utföra uppgiften. Därtill skall vi slutligen inte bete oss respektlöst mot varandra.

Denna testzonen-artikel handlade således inte kanske direkt om test, mer om allmängiltigt ledarskap och konsultliv. Men det har jag lärt mig, det är ungefär som livet; allt handlar inte om test.

2 svar till Situationsanpassad testledning och de tre R:en

  1. Eller så är det tvärtom, allt handlar om test till slut 🙂

    Bra tankar! Intressant läsning. Läser gärna mer om det här, och kanske exempel på hur du använt de tre R:n då?

Kommentera