Utforskande processutveckling

Jag sitter idag i ett projekt som pågått ett halvår. När jag kom in i det som enda testresurs (idag har jag en side-kick) fanns inga testaktiviteter gjorda och inga gamla testprocesser fanns att tillgå hos kunden. Jag fick börja tänka från noll, blankt blad, tabula rasa.

Min första reflex var att lägga in en massa dokument, mallar och aktiviteter i en plan. Min verktygslåda är sedan ett par år i yrket full av smarta processer och verktyg såsom kravgranskningar, intelligent testdesign, utforskande test, pedagogiska avrapporteringar, mm, mm. Jag ville ha med allt. Sen upptäckte jag verkligheten. Tidsbegränsningen.

Att testa i ett agilt projekt, att vara systemtestare för ett utvecklarteam på 5-10 utvecklare handlar inte om att följa alla regler och riktlinjer utefter vad som är det bästa valet ur en ideal värld. Nej, eftersom vår tid är begränsad handlar det istället om att vara medvetenheten kring vilka verktyg vi KAN använda när problem uppstår. Kravspecifikationerna i ett agilt projekt utvecklas på liknande  sätt. De författas kanske först grovt i ett par användarscenarion och sedan detaljeras de ytterligare under resans gång utefter våra behov.

På samma sätt utvecklas min testprocess likt en levande organism, där jag tar beslut kring granskningar och testverktyg utefter resans gång. Jag tar inte in någonting som jag inte ser ett klart syfte med. Jag väljer bort sådant som bara anses som “det är så man borde göra” till förmån för allt som jag måste göra.

Jag anser att vårt jobb som testare har ett och endast ett syfte och det är att ta reda på information om testobjektet och presentera denna för våra intressenter. Ser jag inte att den aktivitet jag tänkt göra på något sätt faller in i denna arbetsbeskrivning, då är det antagligen inget som jag bör lägga tid på.

Så, mitt processtips:

  1. Börja med en enkel processidé,
  2. testa din process,
  3. lär dig av processen och iaktta resultatet
  4. identifiera nödvändiga förbättringar och implementera dessa

Jag har sedan länge förstått att jag aldrig kommer att uppleva den optimala processen, alla förbättringar kommer aldrig att hinna implementeras, men efter ett bra tag kommer jag kanske komma tillräckligt nära. Fast bara tills förutsättningarna ändras, vilket de alltid gör i vår bransch. Ingen kan därför heller säga att de har uppfunnit den ultimata processen som passar alla, eftersom alla utvecklingsprojekt har olika förutsättningar. Motbevisa mig gärna.

Som ni kanske inser applicerar jag samma regler på testprocesser som jag använder mig av när jag testar varför jag brukar benämna detta processtänk som “Utforskande processutveckling”

Tags:

About fredrik_scheja

Fredrik Scheja
Sogeti

5+ års erfarenhet av mjukvarutest som profession, men totalt 30+ års generell testerfarenhet genom livet. Testkonsult hos Sogeti med extra ansvar för utveckling av testområdet inom Sogeti Center of Test Excellence i Lund.
Fredrik började arbeta med test 2003 och är specialiserad på kombinationen mellan strukturerade testprocesser, såsom TMap, tillsammans med utforskande test, agil utveckling samt testarens yrkesroll.