Skriv och få en kravbok!

Skriv och få en kravbok!

De 3 första artiklarna som skickas in till TestZonen mellan 15/12 och nyårsafton belönas med boken “Kravhantering för IT-System”  av Ulf Eriksson.

Så passa på att skicka in Era artiklar till TestZonen, vi väntar med spänning på Era alster. Tänk på att bygga Ert personliga varumärke och samtidigt sprida testkunskapen. Dessutom vinner Ni som vanligt en testbok om Eran artikel blir den mäst lästa eller kommenterade under månaden.  

Vi tackar ReqTest för att det skänkt böckerna till TestZonen.

_________________________________________________________________________________________

Hur publicerar man sina alster?

För att publicera kontakta oss på info@testzonen.se.

Vi läser igenom allt och ger råd på hur texten kan förändras om vi anser att den inte är publiceringsbar från början. Ämnet skall ha något att göra med utveckling, testning eller mjuka delar angående detta.

Följande är krav för publicering:
* Rubrik
* Namn och kontaktuppgifter.
* Liten kort text om författaren. År i yrket, anställd hos, yrke osv.

Följande är önskvärt:
* Bild 700×300 pixels som har med texten att göra.
* Bild på författaren.

_________________________________________________________________________________________

Kravhantering för IT-system

Författare: Ulf Erikssonkravboken_150x200
Upplaga: 2
Revisionsår: 2008
Utgivningsår: 2006
Sidantal: 342

Om du vill beställa boken Kravhantering för IT-system, kontakta kundservice Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Brister i kraven är den största felkällan vid utveckling av IT-system.

Den här boken lär på ett praktiskt sätt ut det mesta du behöver veta för att kunna arbeta med kravhantering på ett strukturerat sätt. Du kommer att få lära dig många användbara tekniker som utgör grunden i kravhanterarens verktygslåda.

Bokens röda tråd är kravhanteringsprocessen från insamling via prioritering, dokumentation och test till förvaltning.

Boken är fylld med praktiska exempel, checklistor och fallstudier. Du får också med mallar som du kan börja använda direkt.

Den är lämplig vid såväl nyutveckling som förvaltning och rekommenderas till både beställare och leverantörer.

Innehåll

  Förord

 • Mål med boken
 • Språkbruk
 • Förkunskaper
 • Målgrupp
 • Omfattning
 • Avgränsning
 • Ladda ner tillägg
 • Läsanvisningar
 • Bokens innehåll i översikt
 • Om författaren
 • Om Konsultbolag1
  1. Introduktion i kravhantering

 • Vikten av bra krav
 • Kravhantering i V-modellen
 • Flödet av krav från användare till utvecklare
 • Roller i kravhanteringsarbetet
 • Bokens kravhanteringsprocess – Stjärnan
 • Iterativ kravhantering
 • Begreppet kvalitetssäkring
 • Kravhantering i olika utvecklingsmetoder
  2. Typer av krav

 • Typer av krav
 • Kategorisering av krav enligt FURPS+
 • Funktionella krav
 • Ickefunktionella krav
 • Dedignrestriktioner
 • Andra klassificeringar av ickefunktionella krav
 • Checklista för ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
  3. Tekniker för att samla in krav

 • Insamling av krav
 • Vanliga frågor
 • Systemets intressenter
 • Fastställa övergripande mål för systemet
 • Tolv tekniker för att samla in krav
 • Arbetssätt vid insamling av krav
  4. Tekniker för prioritering

 • Introduktion till prioritering
 • Vikten av att hitta rätt krav
 • Att indentifiera risker med workshop
 • Prioritering med hjälp av värdeskalor
 • Prioritering mot två kriterier – korset
 • Lönsamhetsberäkning av IT-investeringar
 • Timeboxing
  5. Dokumentation

 • Syfte med dokumentation
 • Dokumentation med kravspecifikation och användningsfall
 • Arbetssätt vid dokumentation av krav
 • Checklistor för dokumentation
  6. Granskning av kraven

 • Detta är granskning
 • Dokument som kan granskas
 • Val av granskare
 • Granskningsplan
 • Granskningsprocessen
 • Planering
 • Start
 • Individuella förberedelser
 • Grandskningsmöte
 • Uppföljning
 • Framgångsfaktorer för att lyckas med granskn ing
 • Andra former av granskningar
 • Vanliga frågor om granskning
  7. Förvaltning av krav

 • Hanterin av krav som ändras
 • Dokumentation av ändringar
 • Roller som fattar beslut om ändringar
 • Nyttan av spårbarhet
 • Strategier för att hålla kraven aktuella
  8. Verktyg för kravhantering

 • Översikt till verktyg för kravhantering
 • Hur gör andra företag
 • Process för att välja verktyg
 • Process för att införa verktyg i en organisation
 • Alternativ till att köpa verktyg
  9. Test och krav

 • Introduktion i test
 • Syfter med test
 • V-modellen
 • Från komponenttest till förvaltining
 • Sammanfattande om testnivåerna
 • Roller i testarbetet
  10. Testtekniker

 • Testfall och andra testunderlag
 • Tekniker för testfall
 • Utforskande testning/Exploratory Testing
  11. Avslutning

 • Sammanfattning av boken
 • Vidare läsning
 • Referenser
  12. Svar på repetionsfrågor
  Bilagor

 • Bilaga 1 Workshopinbjudan
 • Bilaga 2 Workshopledarens manus
 • Bilaga 3 Sammanställning efter workshop
 • Bilaga 4 Mall för kravspecifikation
 • Bilaga 5 Exempel Excel
 • Bilaga 6 Exempel på användningsfall
 • Bilaga 7 Mall för användningsfall
 • Bilaga 8 Mall för tillägsspecifikation
 • Bilaga 9 Exempel på dialogbeskrivning
 • Bilaga 10 Exempel på granskningsprotokoll
 • Bilaga 11 Ordlista

Kommentera